BAŞLIK TALEPLERİ

Kendinize ait gönderen kimliği (CLI) sahibi olmak için aşağıdaki koşulları okuyun.

BAŞLIK TALEPLERİ

Kendinize ait gönderen kimliği (CLI) sahibi olmak için aşağıdaki koşulları okuyun.

İlgili gönderen kimliğinin size ait olduğunu belgelemek için gönderen kimliğinin türüne göre aşağıdaki evraklardan en az 1 tanesini tarafımıza iletmeniz gerekiyor.

Bu gizlilik anlaşmasının amacı sizlerle aşağıdaki maddeleri tam anlamıyla paylaşmak:

  • Gönderici ad-soyadı olması halinde kimlik belgesini, unvanı olması halinde kimlik belgesi ile birlikte unvanı ispatlayıcı belgeyi,
  • Şirket unvanı olması halinde, şirket tarafından imzalı ve kaşeli Ticaret Sicil Gazetesi örneği veya Ticaret Sicil Kaydı veya unvanı ispatlayıcı diğer resmi belgeleri,
  • Kamu kurum ve kuruluş unvanı olması halinde, ilgili Kamu kurum ve kuruluşundan alınmış resmi belgeyi,
  • Sivil toplum kuruluşu unvanı olması halinde, ilgili sivil toplum kuruluşundan alınmış belgeyi,
  • Marka adı içermesi halinde, marka sahipliğini ispatlayıcı belgeyi,
  • İnternet sitesi adresi içermesi halinde, alan adı sahipliğini ispatlayıcı belgeyi,
  • Bayiliği veya temsilciliği yapılan bir firma veya kuruluş adını içermesi halinde, ilgili firma veya kuruluş izninin alındığını ispatlayıcı belgeyi

Başlık Talep Formu