KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Kurumsal ya da bireysel hesaplar için gerekli evraklar tiplerine göre aşağıdadır:

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

Kurumsal ya da bireysel hesaplar için gerekli evraklar tiplerine göre aşağıdadır:

Kullanıcı Sözleşmesini İndir

Şahıs şirketleri için gerekli evraklar;
 • Son kullanıcı SMS sözleşmesi
 • İmza beyannamesi
 • Vergi levhası
 • İmza yetkilisinin kimlik fotokopisi
Limited ve anonim şirketler için gerekli evraklar;
 • Son kullanıcı SMS sözleşmesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası
 • İmza yetkilisinin kimlik fotokopisi
Muhtarlıklar için gerekli evraklar;
 • Muhtarın kimlik fotokopisi
 • Sözleşmeler muhtar tarafından imzalanmalıdır.
 • Muhtar olduğuna dair belge(mazbata)
Odalar için gerekli evraklar
 • Encümen Kararı
 • Sözleşmeler Oda Başkanı tarafından imzalanmalıdır.
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi
 • Başkan olduğuna dair yetki belgesi
Belediyeler için gerekli evraklar;
 • Encümen kararı
 • SMS yazı örneği,(Örneği Aşağıdadır) Mutlaka belediye mühürü ve belediye başkanının kaşesi ve imzası olmalı.
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi
Belediye üyeliği için gerekli yazı örneği;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . Belediye Başkanlığımız adına; Toplu SMS hizmetinin ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ.SAN.VE.TİC.LTD.ŞTİ. firmasının www.organikhaberlesme.com.tr sistemini kullanarak toplu SMS gönderimi yapılmasına başkanımız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yetkili kılınmıştır.

Dernekler, vakıflar, kooperatif, site yönetimi için gerekli evraklar;
 • SMS karar örneği
 • Karar defterinin noterden onaylı ilk sayfası
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi
 • SMS kararında mutlaka dernek kaşesi olmak zorundadır.
 • Sözleşmeler dernek yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.
Dernek üyeliği için gerekli yazı örneği;

Yönetim kurulunun ..../..../2008 tarihli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . günü toplanarak; ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının sistemini kullanarak www.organikhaberlesme.com.tr web sitesi üzerinden toplu SMS gönderimi yapılmasına . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yetkili kılınmıştır.

Hastaneler için gerekli evraklar;
 • SMS karar örneği
 • Karar defterinin noterden onaylı ilk sayfası
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi
 • SMS kararında mutlaka hastane kaşesi olmak zorundadır.
 • Sözleşmeler hastane yetkilileri tarafından imzalanmalıdır.
 • Özel hastaneler için Vergi Levhası
Hastane üyeliği için gerekli yazı örneği;

Yönetim kurulunun ..../..../2008 tarihli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . günü toplanarak; ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının sistemini kullanarak www.organikhaberlesme.com.tr üzerinden toplu SMS gönderimi yapılmasına . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yetkili kılınmıştır.

Siyasi partiler için gerekli evraklar;
 • SMS yazı örneği,(Örneği Aşağıdadır) Mutlaka partinin mühürü ve parti Başkanının kaşesi ve imzası olacak.
 • Karar defterini noter onaylı ilk sayfasınını fotokopisi
 • Varsa yetkilinin imza beyannamesi
 • Yetkilinin kimlik fotokopisi
 • Başkan olduğuna dair yetki belgesi
Siyasi parti üyeliği için gerekli yazı örneği;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Toplu SMS hizmetinin ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının sistemini kullanarak www.organikhaberlesme.com.tr üzerinden yapılmasına başkanımız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yetkili kılınmıştır.

Üniversiteler ve okullar için gerekli evraklar;
 • SMS yazı örneği (örneği ektedir) Mutlaka Dekan yada Bölüm Başkanının imzası üniversite yada okulun, mühürü ve yetkilinin kaşesi, imzası olmak zorundadır.
 • Yetkililerin kimlik fotokopileri
 • Dekan-Bölüm başkanı yada okul müdürü olduğuna dair imzalı mühürlü ve kaşeli yetki belgesi
Üniversite ve okul üyeliği için gerekli yazı örneği;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . olarak; ORGANİK HABERLEŞME TEKNOLOJİLERİ BİLŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. firmasının sistemini kullanarak www.organikhaberlesme.com.tr üzerinden toplu SMS gönderimi yapılmasına dekanımız veya bölüm başkanımız . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . yetkili kılınmıştır.