Ticari İçerikli SMS Gönderimi

Ticari içerikli sms gönderimi şartları

Ticari İçerikli SMS Gönderimi

Ticari İçerikli SMS Gönderimi Konusunda Bilgilendirme :

1 Mayıs 2015 tarihinde yürürlülüğe giren 6563 sayılı Elektronik Ticaretten Düzenlenmesi Kanununa göre doğrudan pazarlama, reklam, tanıtım, promosyon, yardım ve bağış toplama, araştırma, inceleme, propaganda veya cinsel içerik gibi ticari içerikli SMS'ler alıcılara ancak önceden onayları alınmak kaydıyla gönderilibelir. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim aracıyla alınabilir.

Kendisi ile iletişime geçilmesi amacı ile alicının iletişim bilgilerini vermesi halinde temin edilen mal veya hizmetlere ilişkin değişiklik, kullanım ve bakıma yönelik mesajlar için ayrıca onay alınmaz

Esnaf ve ticaret edenlere önceden onay alınmaksızın SMS gönderilebilir.

Mesaj içeriğinde, telefon numaranız veya e-posta adresiniz mutlaka yer almaktadır.

Ticari içerikli SMS metinlerini başlangıcında KAMPANYA, TANITIM, DUYURU, BİLGİLENDİRME gibi ticari iletişimin belirlenebilir olmasını sağlayan bir ibareye yer verilmelidir.

Elektronik iletişim araçlarıyla alınacak yazılı veya sözlü onayda, alıcının olumlu bir irade beyanının alınmış olması zorunludur. Alıcının sessiz kalması durumunda onay isteği zımni olarak reddedilmiş sayılır.

Elektonik posta ve telefon numarası gibi elektronik iletişim adreslerinin internet üzerinden verilmesi suretiyle alınacak onaylarda, iletişim adreslerinin türüne bağlı olarak, doğrulama kodu veya doğrulama bağlantı adresi ile alıcılara bu adres beyanının doğrulatılması şartı aranır.

Devam eden abonelik, üyelik veya ortaklık durumu ile tahsilat, borç hatırlatma, bilgi güncelleme, teslimat veya benzeri durumlara ilişkin bildirimleri içeren iletilerde önceden onay alma zorunluluğu aranmaz. Ancak bu tür bildirimlerde de mal veya hizletler özendirilemez veya bunların tanıtımı yapılamaz.

Detaylı bilgi almak için : 6563 sayılı kanunu ve ticari iletişim yönetmenliğini inceleyebilirsiniz.